วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

เพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

เพลง หนึ่งสองสาม
หนึ่ง สอง สาม เป็นยามปลอด
สี่ ห้า ลอดรั้วออกไป
หก เจ็ด แปด แดดแจ่มใส
เก้า สิบ ไวไววิ่งไลกัน
สิบสาม สิบสอง รีดย่องกลับ
สิบห้า สิบหก ตกเตียงพลัน
สิบเจ็ด สิบแปดนั้น ฉันหัวโน
(จากหนังสือ เด็กปฐมวัยกับทักษะทางภาษา เรียบเรียงโดย นางสาว กรรณิการ์ สุสม)

ไม่มีความคิดเห็น: